rssheader

26/09/2020

Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm

15/05/2020, 18:24 GMT+07 | Thời sự
Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có những kết quả đáng khích lệ. Nhiều chủ trương, chính sách về GD&ĐT được ban hành, triển khai, tạo điều kiện thúc đẩy giáo dục phát triển. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao ở tất cả các cấp học, bậc học.

Quảng Trị là địa phương với điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, do vậy đã tác động không nhỏ đến các hoạt động của Ngành. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy học, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng miền và các môn học. Công tác xã hội hóa giáo dục gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao…

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những thời cơ và thách thức mới, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao quyết tâm chính trị, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đối với chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với khẩu hiệu hành động là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Cụ thể, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về giáo dục các cấp, về công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đăng ký rèn luyện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII.

Đảng uỷ Sở tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo việc chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với giáo dục theo phân cấp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thi đua thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, kịp thời biểu dương và nhân rộng các tấm gương điển hình trong cơ quan, đơn vị.

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Đảng uỷ Sở tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Chia tay các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, tổ chức Đảng không bao biện công việc, làm thay đối với chính quyền, đoàn thể.

Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng cụ thể, chặt chẽ. Đổi mới khâu ban hành nghị quyết của Đảng ủy và chi bộ, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết trọng tâm, sát thực, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Sở GD&ĐT với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khoá XI, đồng chí Lê Thị Hương xin hứa, BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra cũng như cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, góp phần thúc đẩy ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

BCH Đảng bộ khóa mới cũng sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong lối sống cùng tập thể Đảng bộ Sở GD&ĐT xứng đáng với sự tin tưởng Đại hội đã giao phó.

Danh sách BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Lê Văn Tính, Trưởng phòng GDTrH-GDTX Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Phan Hữu Huyện, Trường phòng GDTH-GDMN Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Lê Xuân Hiển, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Trần Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Đặng Thị Bé Trang, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Mai Chiếm Tiển, Chuyên viên phòng tổ chức cán bộ CTTT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm