rssheader

23/10/2020

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Vân Anh - 24/10/2018, 14:57 GMT+07 | Thời sự
Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng, xây dựng và triển khai tốt chương trình kế hoạch công tác năm.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2018, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong Khối...

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại như: Công tác kết nạp đảng viên trong toàn khối còn chậm, việc tổ chức học tập Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc còn chưa kịp thời.

Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, nội dung sinh hoạt chủ yếu là phổ biến các thông tin vắn tắt về công tác Đảng, chưa gắn với việc triển khai các công việc chuyên môn của nhà trường trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Số lượng đảng viên thường xuyên biến động dẫn đến việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 gặp nhiều khó khăn...

Trong 3 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn khối. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản của Thành ủy Hà Nội.

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tuyên truyền các ngày lễ trong năm thiết thực hiệu quả, tổ chức tốt các đợt học tập chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật cho sinh viên. Tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, an ninh chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, hoàn thành các chuyên đề năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm