rssheader

27/10/2020

Đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Hiếu Nguyễn - 15/06/2019, 09:01 GMT+07 | Thời sự
Đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Để công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ Sơ ứng viên theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 của Quyết định số 37/2018/QĐ- TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Giáo sư cơ sở trong việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của ứng viên theo đúng quy định.

Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, một số ứng viên đã được một số cơ sở giáo dục đại học xác nhận thâm niên giảng dạy chưa chuẩn xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Để khắc phục tình trạng trên, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học không bố trí Giáo sư/Phó giáo sư đã trực tiếp xác nhận thâm niên giảng dạy chưa chuẩn xác tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019.

Trong trường hợp các Giáo sư/Phó giáo sư nêu trên đã có tên trong Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019, đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học loại các GS/PGS này ra khỏi danh sách và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 15/6/2019.

Gửi danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 10/7/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm