rssheader

21/04/2021

Đà Nẵng lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số

Hoàng Vinh - 05/03/2021, 10:36 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số thành phố gồm 16 thành viên, do ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng với 14 thành viên khác.

Hội đồng Chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Lãnh đạo Thành phố về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai Chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Hội đồng Chuyên gia, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động, làm việc của Hội đồng Chuyên gia và Tổ giúp việc, tham mưu Quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi theo quy định hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Hội đồng Chuyên gia, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm