rssheader

15/06/2021

Đà Nẵng: Bầu 51 ủy viên vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII

Hoàng Vinh - 21/10/2020, 20:39 GMT+07 | Thời sự
Các đại biểu bỏ phiếu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu bỏ phiếu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXII gồm 51 đồng chí.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công công tác đối với ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI sau Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Võ Văn Thương - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu 58 ứng cử viên để bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng hướng dẫn Đại hội thảo luận phương án nhân sự, biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Sau khi các tổ thảo luận, báo cáo kết quả thảo luận tổ và tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII; ông Trương Quang Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả ứng cử, đề cử và hướng dẫn thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. Tiến hành bầu cử.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII gồm 51 đồng chí. Đại hội lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi phiên làm việc chiều cùng ngày kết thúc, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm