rssheader

07/03/2021

Chuyển kết luận vụ AVG sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23/03/2018, 20:50 GMT+07 | Thời sự
Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam (đứng) chủ trì buổi công bố KLTT. Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam (đứng) chủ trì buổi công bố KLTT.

Cùng dự có đại diện Mobifone, các Bộ: Thông tin và Truyền thông (TTTT), Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các các cơ quan liên quan.

Mobifone để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm

Theo Trưởng Đoàn Thanh tra Lê Quang Tiệp, việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án gồm: Việc đề xuất đầu tư, lập dự án đầu tư; việc trình, phê duyệt dự án đầu tư; việc thực hiện dự án và hiệu quả đầu tư.

KLTT đã khái quát được quá trình thực hiện dự án đầu tư, Mobifone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc: Đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG; lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG, tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; nghiệm thu, sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG làm căn cứ đàm phán giá mua cổ phần; lập dự án đầu tư trình Bộ TTTT phê duyệt dự án đầu tư; ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; thanh toán các chi phí liên quan đến dự án.

Trưởng Đoàn Thanh tra Lê Quang Tiệp trình bày kết luận thanh tra.

Mobifone thiếu trách nhiệm và làm trái trong việc đầu đề xuất dự án đầu tư, đặc biệt trong việc đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của AVG; làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc lựa chọn tư vấn thẩm định giá; nghiệm thu kết quả thẩm định giá; việc sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán mua cổ phần AVG; thiếu trách nhiệm, làm trái quy định trong việc lập, trình Dự án đầu tư. Đồng thời, vi phạm trong việc ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; việc thanh toàn mua cổ phần và các chi phí liên quan đến dự án.

Trách nhiệm của các bộ, ngành được nêu rõ

KLTT của TTCP cũng nêu rõ, đối với Bộ TTTT, tổ thẩm định thuộc Bộ không xem xét, phân tích các thông tin về hạn chế, giới hạn, tính pháp lý, mức độ tin cậy của các Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá và Báo tư vấn mà Mobifone đã sử dụng để đàm phán mua 95% cổ phần AVG, thể hiện thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án đầu tư...

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải (đứng) tại buổi công bố.

Trong khi mua giá cổ phần và hiệu quả đầu tư chưa được làm rõ, Thủ tướng Chính phủ chưa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (cũng là Tổ trưởng Tổ Thẩm định) vẫn trình lãnh đạo Bộ TTTT quyết định phê duyệt dự án đầu tư; thống nhất, tham mưu để lại 2 khoản mà AVG đã đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình là vi phạm điểm d, Khoản 3, Mục III Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ; không nhất quán với quan điểm chỉ đạo của Bộ TTTT, thể hiện cố ý làm trái. “Trách nhiệm đối với những vi phạm trên thuộc về Tổ thẩm định, trong đó trách nhiệm chính thuộc về Tổ trưởng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp”, kết luận nêu rõ.

Với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý Nhà nước về TTTT đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án; Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2015 phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước, cần phải được xem xét hủy bỏ... Trách nhiệm đối với những vi phạm trên thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ TTTT.

Ngoài trách nhiệm của Bộ TTTT liên quan đến sai phạm tại dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, còn có trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an và Văn phòng Chính phủ.

Kiến nghị xử lý nghiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát quy định pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá, đặc biệt là các tiêu chuẩn thẩm định giá, quy định thẩm định giá, chế tài xử lý vi phạm đối với tổ chức tư vấn thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề thẩm định giá nhằm sớm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực quan trọng này.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐTV Mobifone khẳng định sẽ chấp hành nghiêm KLTT.

KLTT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTTT kịp thời đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của Mobifone kể từ sau khi thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình đến nay và có giải pháp kịp thời tổ chức bộ máy, nhân sự kinh doanh nhằm hạn chế những thiệt hại từ việc thực hiện dự án đầu tư nêu trên, đặc biệt là việc thực hiện cổ phần hóa Mobifone.

Về xử lý hành chính, căn cứ vào KLTT và kết luận xử lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Bộ TTTT chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch HĐTV, các thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, bộ phận đàm phán mua cổ phần và các bộ phận có liên quan về những vi phạm nêu tại điểm 1, Mục II.

Ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV Mobifone tại buổi công bố.

Đối với Bộ TTTT, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng TTTT xem xét, hủy bỏ Quyết định 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone; giao Bộ TTTT chủ trì, tổ chức phối hợp với các bộ, ngành cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo Mobifone xử lý theo quy định của pháp luật những vấn đề phát sinh sau khi hủy bỏ quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Về xử lý về kinh tế, TTCP kiến nghị, theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật, Bộ TTTT và Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền mà Mobifone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG; thực hiện các kết luận, xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đồng thời, truy thu từ Mobifone, nộp ngân sách Nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 1,3 tỷ đồng; Chủ tịch HĐTV; Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán của Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỷ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 2 công ty tư vấn (AMAX và VCBS).

Đánh giá đây là vụ việc kinh tế nghiêm trọng, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

TTCP cũng chuyển KLTT đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại KLTT.

Kết luận khách quan, trung thực, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật

Tại buổi công bố KLTT, ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV của Mobifone ý kiến: Sẽ chấp hành nội dung KLTT. Đồng thời, xin giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến việc mua AVG. Khi vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra thì cũng xin cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ thêm kết quả sản xuất kinh doanh trên kết quả chung.

Chủ tịch đương nhiệm của Mobifone Nguyễn Mạnh Thắng cũng khẳng định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung KLTT của TTCP và cho biết cũng đang tiếp tục phải giải trình với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và mong muốn được các cơ quan hướng dẫn để việc thực hiện KLTT sớm được thực hiện triệt để, giúp ổn định tình hình, tổ chức và tâm lý của cán bộ, nhân viên, người lao động tại Mobifone.

Buổi công bố có đầy đủ đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải cũng trao đổi tinh thần văn bản mới nhất mà Bộ TTTT gửi TTCP, trong đó nêu Bộ TTTT và các cơ quan liên quan đang khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện KLTT.

Kết luận tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam đã trình bày văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thay mặt Thủ tướng Chính phủ) đồng ý với KLTT của TTCP.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị các bộ, ngành liên quan, trực tiếp là Mobifone khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm KLTT và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. 

Lãnh đạo TTCP giao Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp với Vụ 1 và Trưởng đoàn, thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vấn đề trong quá trình thực hiện KLTT đúng theo Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn. 

Đề nghị các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ, nếu có ý kiến gì nữa thì có ý kiến bằng văn bản, tiếp tục gửi các cơ quan chức năng theo thẩm quyền. Trên tinh thần đảm bảo thực hiện việc thực hiện KLTT khách quan, trung thực, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Khi đàm phán mua giá cổ phần, Mobifone sử dụng kết quả thẩm định giá do AMAX xác định giá trị AVG là 16.565 tỷ đồng để đàm phán giá mua cổ phần mà không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng, riêng việc làm này gây thiệt hại 1.134 tỷ đồng; AMAX đã sử dụng số liệu đầu vào không có cơ sở để xác định “Giá trị tài sản vô hình ngoài Bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng”.

Sau khi loại trừ giá trị tài sản vô hình 13.448 tỷ đồng và loại trừ nợ phải trả 1.134 tỷ đồng thì giá trị vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm 31/3/2015 chỉ là 1.983 tỷ đồng (chưa tính đến việc định giá lại giá trị thực của các khoản AVG đã đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp); so với giá mua 95% cổ phần AVG là 8.889,815 tỷ đồng cho thấy nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng.

Theo Thanhtra.com.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm