rssheader

05/08/2021

Cần có phương án bảo đảm công bằng

Hiếu Nguyễn - 05/06/2019, 09:55 GMT+07 | Thời sự
Một điểm thi tại Quảng Bình Một điểm thi tại Quảng Bình

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trước đó, ngày 31/5, Bộ GD&ĐT đã có Văn bản số 2377/BGDĐT-GDTrH gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS, THPT. Theo văn bản này, để tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS và THPT, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT theo đúng các quy định đã được Bộ GD&ĐT ban hành.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt quy trình tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và xử lý kết quả tuyển sinh; bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan của công tác tuyển sinh. Báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS, THPT về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/7/2019.

Quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT đã quy định rõ: UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh THPT; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh. Trách nhiệm của Sở GD&ĐT là lập kế hoạch tuyển sinh, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính: Địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên và tổ chức công tác tuyển sinh THPT.

Riêng đối với những địa phương chọn phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển với xét tuyển, cần có thêm nội dung: Môn thi, ra đề thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi; công tác sao ra đề thi, sao in, gửi đề thi.

Sở GD&ĐT cũng có trách nhiệm hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các phòng GD&ĐT, trường THPT. Ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ sơ của các hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS và THPT…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm