rssheader

26/02/2021

Cà Mau: Cần sớm tháo gỡ khó khăn biên chế giáo viên

T.S - 30/07/2018, 08:57 GMT+07 | Thời sự
Cà Mau: Cần sớm tháo gỡ khó khăn biên chế giáo viên

Tỉnh Cà Mau vừa có chủ trương Tổng soát trường lớp và giáo viên trên địa bàn.

Hiện tại, tổng biên chế của ngành giáo dục Cà Mau là 14.893 người, ít hơn được giao là 322 việc làm. Theo quy định tại Thông tư 06 và 16 của Bộ GD&ĐT, thì ngành GD&ĐT Cà Mau được sắp xếp 16.801 vị trí việc làm, nên còn thiếu hơn 1.900 vị trí. Trong đó, cần tuyển cho đủ biên chế được giao là 604 vị trí. 

Khó khăn cho ngành GD&ĐT của tỉnh trong đầu năm học mới là phải cắt hợp đồng đối với 1.405 giáo viên, nhân viên do các cơ sở hợp  đồng chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Riêng các trường thuộc Sở GD&ĐT quản lý, thì có 264 hợp đồng phải  chấm dứt vào đầu năm học mới. Trong khi đó, theo biên chế được giao còn thiếu 420 người, còn so với Thông tư 16 con số này lên đến 506 vị trí.

Đối với các điểm trường nhỏ lẻ, đến cuối năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 606 điểm, ngành GD&ĐT thực hiện xóa trong 3 năm. Trong hè xóa được 148 điểm; năm học 2019 - 2020 tiếp tục xóa 87 điểm và vào năm học 2020 - 2021, sẽ xóa dứt điểm các điểm nhỏ, lẻ trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm