rssheader

13/08/2020

Bộ GD&ĐT tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 Khóa XII

Bá Hải - 19/02/2019, 10:39 GMT+07 | Thời sự
Đồng chí Trương Xuân Cừ (bên trái) trao quyết định và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lê Hải An được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 – 2020.Đồng chí Trương Xuân Cừ (bên trái) trao quyết định và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lê Hải An được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự và quán triệt tinh thần Nghị quyết hội nghị T.Ư 8 có đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư; Về phía Bộ GD&ĐT có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ, Lê Hải An cùng đông đủ cán bộ chủ chốt, đảng viên của các Cục, Vụ, Viện chức năng, cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Biển đảo là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, chú trọng. Ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị Khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo định hướng CNH, HĐH”. Ngày 9/2/2007, Hội nghị BCH T.Ư Khóa X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW “về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết, nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt; Chủ quyền, an ninh quốc gia được giữ vững. Kinh tế biển đang trở thành động lực phát triển đất nước.

 Các đại biểu nghe và quán triệt Nghị quyết T.Ư 8 Khóa XII tại hội nghị

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết nói trên vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn thách thức trong phát triển bền vững kinh tế biển.

Để thống nhất cao hơn nữa tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 Khóa XII. Đây là nội dung quan trọng để thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung;

Sau hội nghị này, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Bộ, cơ quan Bộ tập trung lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Quy định, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã Công bố Quyết định của Đảng ủy các cơ quan T.Ư về chuẩn y đồng chí Lê Hải An - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tham gia Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm