rssheader

05/12/2020

Bộ GD&ĐT tập huấn nghiệp vụ xây dựng áp dụng hệ thống quản lí chất lượng

Vân Anh - 04/06/2019, 10:21 GMT+07 | Thời sự
Thứ trưởng Lê Hải An dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thứ trưởng Lê Hải An dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động trong các cơ quan tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai minh bạch.

 Đại biểu dự hội nghị tập huấn

Chương trình tập trung vào nội dung cơ bản thống nhất nhận thức chung về ISO, nhận diện những lợi ích, khó khăn trong việc triển khai và lộ trình chuyển đổi từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn nghiệp vụ viết quy trình văn bản theo TCVN ISO 9001:2015, tập trung vào các kĩ năng cơ bản để thực hành nghiệp vụ này.

Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong quản lí nhà nước - đòi hỏi xây dựng quy trình phù hợp.

Hệ thống này sẽ giúp xử lí công việc hợp lí phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, nội bộ đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản lí, cung cấp các dịch vụ công của Bộ GD&ĐT.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị

Lưu ý các học viên tập trung học tập, thực hành nghiêm túc để đạt hiệu quả tốt nhất với thời gian ngắn nhất, Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh: Thực hiện việc này không khó nhưng đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, chuyên viên trong cơ quan Bộ, không chỉ thực hiện trong một đơn vị mà cần sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị. Từ những kiến thức học được trong hội nghị tập huấn, đề nghị các học viên sẽ phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị để cùng thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm