rssheader

24/06/2021

63 tỉnh, thành phố phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”

Đăng Chung - 03/10/2019, 14:14 GMT+07 | Thời sự
Người dân xã Kim Bình (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) xây nhà tiêu tự hoại hợp vệ sinh (Ảnh: Báo Tuyên Quang). Người dân xã Kim Bình (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) xây nhà tiêu tự hoại hợp vệ sinh (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Báo cáo của các đơn vị và các tỉnh/thành phố giai đoạn 2012-2016 cho thấy, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, 100% tỉnh/thành phố đã tổ chức phát động và xây dựng kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên toàn tỉnh. 

Cùng với đó, các tỉnh/thành phố đã triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

Bộ Y tế cũng đã phối hợp tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong phòng chống dịch, bệnh

Về công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, ngành y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đặc biệt các vấn đề về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, biện pháp thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cũng được truyền thông sâu rộng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm