Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thái Nguyên: Tập huấn kiến thức cho cán bộ quản lý giáo dục

Bá Hải - 26/12/2018, 11:45 GMT+7 | Giáo dục
Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý GD của Sở GD&ĐT Thái NguyênHội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý GD của Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Thông qua hội nghị, Sở GD&ĐT phổ biến các định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương đến cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục nhằm quán triệt chủ trương nhất quán về phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục đã được nghe báo cáo viên của Ban tuyên giáo tỉnh ủy cập nhật kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và những tác động đến các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn;

Nghe đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT phổ biến về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo tinh thần đó, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn, thể các cấp trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 và Chương trình hành động của tỉnh ủy, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH T.Ư Đảng Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH T.Ư Đảng Khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Toàn ngành tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh; Tập trung đổi mới phương pháp và hình thức dạy học tích cực, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn trên mạng “trường học kết nối”;

Tích hợp giảng dạy các nội dung giáo dục khởi nghiệp gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mở rộng dạy tiếng Anh ở tiểu học và nâng cao chất lượng môn học ở các cấp học; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm