Thái Nguyên không yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người ra, vào tỉnh

GD&TĐ - Từ ngày 19/10, Thái Nguyên bắt đầu thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.
Toàn bộ các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh cũng tạm dừng hoạt động (Baothainguyen.vn)
Toàn bộ các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh cũng tạm dừng hoạt động (Baothainguyen.vn)

Cụ thể, tại văn bản số: 5066 /UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chỉ đạo, triển khai thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 như sau:

Đối với người từ các địa bàn vào tỉnh Thái Nguyên, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi ra, vào tỉnh.

Tự theo dõi sức khỏe, trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (gồm các triệu chứng: sốt, ho, khó thở...) phải thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Chỉ thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trở lại trạng thái bình thường mới.  Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR điểm khai báo y tế để quản lý thông tin khách hàng và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người lao động và người vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra vào doanh nghiệp hằng ngày. Duy trì việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp bằng phương pháp PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên.

Ngoài ra, chỉ tuyển dụng người lao động từ vùng được đánh giá nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 vào làm việc tại tỉnh và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu về phòng, chống dịch; tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trước khi vào tỉnh, bố trí xe đưa đón đảm bảo nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến”, chi trả mọi chi phí đưa đón, xét nghiệm và các chi phí liên quan.

Khi tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K; Các hoạt động tập trung đông người phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý.

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao... phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện quét mã QR đối với tất cả người và/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện tập trung đông người.

Đồng thời, toàn bộ các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh cũng tạm dừng hoạt động.