Thái Nguyên hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018.
Thái Nguyên hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2018

Trong đó yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

Dự kiến của Bộ GD&ĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 1/2018 để giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Việc xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 của giáo viên phải phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh. Tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.