Thái Bình: Kết hợp hợp lý tự luận,trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kỳ I

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình gửi các trường THPT, các phòng GD&ĐT hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thái Bình: Kết hợp hợp lý tự luận,trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kỳ I

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, đặc biệt quan tâm hướng dẫn học sinh phương pháp ôn tập. Coi trọng việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tăng cường kiểm tra, quản lý học sinh trong quá trình ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ I an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Đánh giá, xếp loại chính xác, khách quan kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại Công văn số 4325/BGDĐT- GDTrH về dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ, trừ các khối lớp kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT có công văn hướng dẫn riêng).

Về sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, Sở yêu cầu chỉ đạo và thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở giáo dục; kết quả thực hiện tinh giản chương trình thông qua xây dựng và thực hiện các bài học tích hợp (nội môn, liên môn); kết quả lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học/hoạt động giáo dục.

Chỉ đạo và tổ chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ: đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý;

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng thường xuyên và hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học; tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối". Có biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.

Tăng cường điều kiện đảm bảo để mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng.

Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông thiết thực, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương...