Tập huấn GV tiếng Anh cấp tiểu học toàn quốc năm học 2012 - 2013

Tập huấn GV tiếng Anh cấp tiểu học toàn quốc năm học 2012 - 2013

(GD&TĐ) - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cô ng tác giảng dạy môn tiếng Anh trong các trường Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ chỉ đạo và giáo viên cốt cán  môn Tiếng Anh tiểu học toàn quốc năm học 2012-2013 từ ngày 24 – 28/8/2012.

Tập huấn GV tiếng Anh cấp tiểu học toàn quốc năm học 2012 - 2013 ảnh 1
Các giáo viên tham gia tập huấn (Ảnh: MH)

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực về giảng dạy và kiểm tra đánh giá đối với Lãnh đạo và cán bộ chỉ đạo chuyên môn Tiếng Anh của Phòng Giáo dục Tiểu học, giáo viên cốt cán của 63 tỉnh và thành phố. (Mỗi tỉnh cử 5 GV cốt cán, riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng cử 15 GV cốt cán).

Tập huấn giảng dạy sách giáo khoa Tiếng Anh 5 đối với Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Tiếng Anh của Phòng Giáo dục và đào tạo có trường dạy thí điểm và các giáo viên dạy thí điểm tiếng Anh theo Quyết định 4674/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào: tập huấn tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 18 D đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh từ 8 giờ sáng ngày 24/8 đến hết ngày 25/8/2012.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở ra: tập huấn tại Hội trường 22/12 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187 B Giảng Võ, Hà Nội. từ 8 giờ sáng ngày 28/8 đến hết ngày 29/8/2012.

Bộ GD – ĐT đề nghị các Sở GD - ĐT địa phương lập kế hoạch cụ thể, hỗ trợ  kinh phí đi lại và ăn ở (theo nguồn địa phương tài trợ ) theo chế độ hiện hành để các cán bộ tham gia tập huấn đúng thời gian quy định.  

Thông  tin chi  tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Song Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT:0913317329,E- mail:nshung@ moet.edu.vn.

Bảo Minh