Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

GD&TĐ - Sáng 6/12, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư. Dự họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương, Hội khuyến học Việt Nam.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Trước đó, vào ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã có Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Kết luận 49 nêu rõ: Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu.

Phát huy và quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 11, gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11 và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và  tổ chức triển khai thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo tình hình và khi cần thiết đề xuất với Ban Bí thư.

Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ là đầu mối soạn thảo dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019. Đến nay, dự thảo đã được hoàn thiện và sẽ trình Chính phủ sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành.

Tại cuộc họp, các đai biểu đã phát biểu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo với nhiều nội dung sâu sắc, hợp lí. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị bộ phận thường trực sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện sớm dự thảo để trình Chính phủ.

Bị cáo Lê Uyên Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Huyền Trang.

Lĩnh án 23 năm tù vì bán đất 'trên giấy'

GD&TĐ - Để có tiền trả nợ, Thảo đưa ra thông tin gian dối bản thân đang sở hữu nhiều lô đất ở quận Liên Chiểu và làm giả nhiều hồ sơ để lừa đảo bán đất