Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.
Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

Mục tiêu hướng tới là đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm tại một số bộ, ngành và địa phương từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo.

Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các bộ, ngành, địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC.

Theo Kế hoạch, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, ngành và địa phương trên tất cả các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013; kiểm tra tình hình triển khai và kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực.

Đồng thời, kiểm tra tình hình triển khai các hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương; việc công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên trang/cổng thông tin điện tử; niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; tình hình triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. 

Kiểm tra việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Với giá bán chỉ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng, chung cư mini trước đây luôn là phân khúc được khách lựa chọn.

'Làn sóng' rao bán chung cư mini ở Hà Nội

GD&TĐ - Trên các sàn giao dịch bất động sản trực tuyến, nhiều chung cư mini hiện được rao bán ồ ạt ở cả các quận trung tâm và khu vực vùng ven Hà Nội.