Tai họa ghê gớm của người đầu tiên trên trái đất

Giờ sử ở trên lớp. Thầy hỏi trò:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Em hãy nói cho tôi biết, ai là người đầu tiên trên trái đất?

- Thưa thầy, ông Adam a.

- Thế Chúa Trời đã bắt ông ấy phải chịu tai họa ghê gớm nào?

- Thưa thày, lấy bà Eva ạ. 

* Mẹ bảo con:

- Con phải học chăm hơn mới được. Mẹ đâu có đòi hỏi con phải trở thành học sinh xuất sắc, nhưng mẹ ngán khi đi họp phụ huynh mẹ cứ phải tránh nói mẹ là mẹ của con.

Theo Thethaovanhoa