điểm chuẩn năm 2019

Toàn cảnh tuyển sinh đợt I năm 2019: Phân tầng chất lượng rõ hơn

Toàn cảnh tuyển sinh đợt I năm 2019: Phân tầng chất lượng rõ hơn

GD&TĐ - Năm nay, bên cạnh việc các trường ĐH sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, thì với tỷ lệ 49% đơn vị tuyển sinh có số trúng tuyển từ đủ chỉ tiêu trở lên; 61% số đơn vị tuyển sinh đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu khi kết thúc xét tuyển đợt 1 - có thể nói công tác tuyển sinh 2019 đã gần như hoàn tất. Đánh giá chung, kết quả tuyển sinh 2019 tương đối ổn định như hai năm trước. Tuy nhiên, sự phân tầng về kết quả cũng rõ nét hơn.