Sửa đổi Thông tư về quản lý chất thải nguy hại

GD&TĐ - Ngày 23/10, Bộ TN&MT tổ chức cuộc họp rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại (CTNH). 

Bộ TN&MT tổ chức cuộc họp rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.
Bộ TN&MT tổ chức cuộc họp rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp công tác quản lý Nhà nước về chất thải nguy hại chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch hơn.

Vì vậy, việc soạn thảo dự thảo mới này cần có sự thống nhất với các văn bản luật khác có liên quan, nội dung sửa đổi cần được viết dễ hiểu, dễ áp dụng trong trong thực tế.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT có nhiều điểm mới quy định chặt chẽ hơn về công tác quản lý chất thải nguy hại.

Đơn cử như việc liên kết giữa 2 tổ chức, cá nhân, trong đó, một bên chỉ thực hiện việc vận chuyển chất thải nguy hại và chuyển giao trách nhiệm cho bên quản lý còn lại được quy định thêm về việc liên kết đảm bảo nguyên tắc là việc thu gom, vận chuyển và chuyển giao chất thải nguy hại cho bên tiếp nhận là hoạt động phụ trợ ở quy mô, phạm vi không vượt quá hoạt động chính là thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại về cơ sở xử lý chất thải nguy hại của chính bên chuyển giao để xử lý.

Bên chuyển giao chỉ được thực hiện liên kết để phục vụ các chủ nguồn thải có mã CTNH được thu gom, vận chuyển về cơ sở của chính mình để xử lý.

Về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH, sau khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ, sau 10 ngày, đơn vị thường trực sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý CTNH và có văn bản chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định để vận hành thử nghiệm, đoàn kiểm tra có ý kiến cụ thể trong biên bản kiểm tra hoặc đơn vị thường trực thông báo bằng văn bản (trường hợp cần thiết) cho tổ chức, cá nhân để đáp ứng, thực hiện hoặc giải trình để đơn vị thường trực có văn bản chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm hoặc thành lập đoàn kiểm tra lại…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Thông tư, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp công tác quản lý Nhà nước về chất thải nguy hại chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch hơn. Vì vậy, việc soạn thảo dự thảo mới này cần có sự thống nhất với các văn bản luật khác có liên quan, nội dung sửa đổi cần được viết dễ hiểu, dễ áp dụng trong trong thực tế”.

Thứ trưởng yêu cầu hoàn thành sớm bộ hồ sơ để trình lãnh đạo Bộ. Các đơn vị trực thuộc có ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư, có căn cứ khoa học cụ thể và đảm bảo hiệu quả thiết thực khi triển khai trong thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.