Sư giả “được mùa” hành khất dịp đầu năm

Lợi dụng tâm lý làm việc thiện để tích đức nhân dịp đầu năm của người dân, một số đối tượng xấu đã giả danh nhà sư đi hành khất ở những nơi thờ tự chùa, đình, chợ...
Sư giả “được mùa” hành khất dịp đầu năm

Vào mỗi dịp đầu năm mới, người dân Việt Nam thường có tâm lý làm việc thiện để tích đức cho bản thân, con, cháu. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng lười lao động đã giả danh thành nhà sư đi hành khất ở những nơi thờ tự chùa, đình, chợ...

Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn gia tăng.

Theo VTV