Sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online)

GD&TĐ - Sau khi tập huấn và triển khai kỳ báo cáo đầu năm học 2014 - 2015 theo mô hình online, Bộ GD&ĐT đã có công văn về việc báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục gửi các tỉnh.
Sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online)

Tính đến tháng 4/2015, đã có 58 tỉnh đưa thành công số liệu lên hệ thống, nhiều sở đã cấp tài khoản đến lãnh đạo và các chuyên viên để sử dụng thống nhất số liệu toàn ngành.

Hiện tại, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) đã cập nhật số liệu thống kê năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 vào hệ thống và cấp tài khoản sử dụng đến lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc. Hệ thống được người sử dụng đánh giá tốt, thân thiện, dễ sử dụng và có hiệu quả trong quản lý giáo dục.

Hiện vẫn còn 5 Sở GD&ĐT chưa nhập đầy đủ số liệu vào hệ thống là: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương; Bộ GD&ĐT đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm các nội dung theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, một số Sở có sự nhầm lẫn giữa trường có lớp nhô và trường liên cấp, thay đổi các thông tin về trường khi đã nộp dữ liệu lên cấp trên, dẫn đến số liệu tổng hợp thiếu chính xác, cần rà soát và rút kinh nghiệm để chuẩn hóa số liệu trong kỳ cuối năm học 2014-2015.

Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014 - 2015, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của tỉnh nhập số liệu vào hệ thống EMIS online theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Tổng hợp số liệu thống kê kỳ cuối năm học 2014 - 2015 theo các biểu mẫu ban hành tại Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT. Rà soát sự tăng giảm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm học 2014 - 2015 và khẳng định sự tăng giảm đó ở cột tăng/giảm theo qui ước.

Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 30/6/2015. Riêng báo cáo tốt nghiệp THPT nộp sau 30 ngày tính từ ngày thi.

Ảnh minh họa ITN.

Xa rời thực tế

GD&TĐ - Có những quy định cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 nhận ý kiến trái chiều...
Chiến sĩ nhí học cách thoát hiểm

Chiến sĩ nhí học cách thoát hiểm

GD&TĐ -  Ngày 7/6, Học viện CSND đã tổ chức buổi học về kiến thức về PCCC và kỹ năng cơ bản về cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn cho các chiến sĩ nhí.