#Sơn Tây

16 kết quả phù hợp

Hương Ngải là làng khoa bảng nổi tiếng của Sơn Tây xưa.

Có một nơi ông Nghè 'nhiều như lá tre'

GD&TĐ - 'Kẻ Ngái ông Nghè như lá tre' – câu ca xưa ấy là nói về khoa bảng và sự học của làng Hương Ngải thuộc xã Hương Ngải (Thạch Thất – Hà Nội).
Chị Đinh Thị Hằng (áo hồng) người có công trong việc xóa bóng 'ma men' ở Đắk Pao.

Người đi xóa tên làng ‘nát’ rượu

GD&TĐ - “Chỉ khi người Đắk Pao bỏ được rượu thì đồng bào Ca Dong nơi đây mới có thể thoát nghèo. Bằng mọi cách phải thay đổi nhận thức của người dân…”.