Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sơn La yêu cầu hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước 15/8/2018

Lập Phương - 10/07/2018, 14:41 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh việc phổ biến công khai kế hoạch, số lượng, thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của trường đã được phê duyệt năm học 2018-2019 cho nhân dân, phụ huynh biết để thực hiện và giám sát thực hiện.

Tham mưu bố trí các điều kiện để ưu tiên tuyển hết số trẻ 5 tuổi vào trường mầm non và được học 2 buổi/ngày đảm bảo duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Các trường tiểu học thực hiện huy động tất cả số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và số trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp hoặc bỏ học được tiếp tục đến lớp.

Tùy theo điều kiện từng nơi, phòng GD&ĐT cho phép các trường mầm non, tiểu học tuyển sinh vượt số trẻ (học sinh) trên lớp theo quy định, nhưng phải đảm bảo an toàn cho trẻ/học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu hoàn thành việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trước 15/8/2018 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 25/8/2018.

Các trường không được tổ chức dạy học trước chương trình. Việc dạy thêm và học thêm phải thực hiện đúng theo Quy định tại Quyết định số 14/2013/QĐ-ƯBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm