Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sơn La sẽ có cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường”

Hải Bình - 23/05/2019, 14:24 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet.Ảnh minh họa/internet.

Cụ thể yêu cầu của Sở GD&ĐT là tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý giáo dục; đồng thời nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (có văn bản chỉ đạo các các cơ sở giáo dục); các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động các văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài trường học, các chuẩn mực hành vi ứng trong môi trường giáo dục; về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Đặc biệt, trong tháng 5/2019, các trường tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 2/4/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, trong đó có đổi mới và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên và nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, phòng/tổ sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo và nghiệp vụ sư phạm; về các tình huống ứng xử sư phạm trong và ngoài nhà trường; quán triệt thực hiện các văn bản quy định mới liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, sinh hoạt công đoàn nhà trường đầu năm học và hàng tháng.

Phát hiện, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; tôn vinh những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội.

Chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động vì trường học hạnh phúc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2019 và định kỳ tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch vào giữa tháng 12/2019 đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung triển khai năm 2020 và những năm tiếp theo (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm