Sóc Trăng: Người dân hài lòng nhất với dịch vụ giáo dục tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng công bố trên trang thông tin điện tử kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017.
Công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017
Công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Kết quả điều tra cho thấy trong lĩnh vực tiếp cận dịch vụ, người dân hài lòng nhất là tiếp cận dịch vụ của giáo dục tiểu học (HLI = 0,98); tiếp theo lần lượt là giáo dục mầm non (HLI = 0,97), giáo dục THCS (HLI = 0,96), giáo dục thường xuyên (HLI = 0,94), giáo dục đại học (HLI = 0,93) và giáo dục THPT (HLI = 0,9).

Như vậy, các chỉ số hài lòng trong lĩnh vực tiếp cận dịch vụ ở các cấp, bậc học đều đạt khá cao (từ 0,9 trở lên). Chỉ số hài lòng của người dân nói chung cũng đạt đến 0,96. Kết quả này phần nào cho thấy giáo dục của tỉnh nhà đã làm tốt việc giúp người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ giáo dục.

Về cơ sở vật chất, đạt được sự hài lòng cao nhất của người dân tiếp tục là cơ sở vật chất của giáo dục tiểu học (HLI = 0,97). Kế đến là giáo dục THCS (HLI = 0,95), giáo dục mầm non (HLI = 0,88).

Giáo dục THPT, giáo dục thường xuyên và đại học có HLI đạt thấp hơn khá nhiều so với các cấp, bậc học khác (0,55 % – 0,79%). Mặc dù chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ sở vật chất của giáo dục công nói chung cũng đạt được 0,93 nhưng đây là lĩnh vực ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi nhất từ phía người dân.

Về môi trường giáo dục, giáo dục tiểu học tiếp tục dẫn đầu với HLI đạt 0,99; giáo dục mầm non xếp thứ hai (HLI = 0,98); giáo dục THCS xếp thứ ba (HLI = 0,95). Tiếp theo lần lượt là giáo dục thường xuyên (HLI = 0,86), giáo dục THPT (HLI = 0,85) và giáo dục đại học (HLI = 0,83).

Chỉ số hài lòng của người dân đối với Môi trường giáo dục công nói chung đạt bằng với tiếp cận dịch vụ (HLI = 0,96). Điều này cho thấy sự đồng thuận và hài lòng cao từ phía người dân đối với môi trường giáo dục của Tỉnh trong thời gian qua.

Về hoạt động giáo dục, giáo dục Tiểu học, Mầm non và THCS đều giữ vững các thứ hạng cao với chỉ số hài lòng HLI đạt bằng với HLI tương ứng ở Môi trường giáo dục. Giáo dục THPT vươn lên vị trí thứ tư với HLI = 0,9; hai vị trí sau cùng vẫn là giáo dục đại học (HLI = 0,85) và thường xuyên (HLI = 0,83). Chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động giáo dục công nói chung đạt 0,97.

Như vậy, hoạt động giáo dục công được người dân hài lòng cao hơn cả Tiếp cận dịch vụMôi trường giáo dục. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn ngành giáo dục tiếp tục quan tâm đổi mới thêm một số nội dung để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học.

Về kết quả giáo dục, ba vị trí đầu vẫn là giáo dục Tiểu học, Mầm non và THCS với chỉ số hài lòng HLI lần lượt là 0,99; 0,98 và 0,96. Giáo dục THPT và thường xuyên xếp vị trí tiếp theo (đều có HLI = 0,89) và cuối cùng là giáo dục đại học (HLI = 0,82). Chỉ số hài lòng của người dân đối với kết quả giáo dục công nói chung đạt bằng với Hoạt động giáo dục (HLI = 0,97) đã phần nào ghi nhận sự hài lòng cao của người dân.

Trong 5 lĩnh vực được khảo sát về dịch vụ giáo dục, người dân hài lòng nhất là Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục (HLI = 0,97). Tiếp theo là Tiếp cận dịch vụ và Môi trường giáo dục (HLI = 0,96); cuối cùng là Cơ sở vật chất (HLI = 0,93).

Bên cạnh đó, kết quả tính toán về chỉ số hài lòng tổng thể của dịch vụ giáo dục công ở từng cấp, bậc học cũng cho thấy người dân có xu hướng hài lòng cao về toàn bộ dịch vụ giáo dục hơn là ở từng lĩnh vực cụ thể. Các chỉ số hài lòng đều đạt cao; nhất là ở các cấp, bậc học phổ thông (HLI đạt từ 0,97 đến 1,00).

 Được biết cuộc điều tra, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng thực hiện từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 bằng cách lấy ý kiến (qua phiếu khảo sát). Các nội dung điều tra, khảo sát gồm: Tiếp cận dịch vụ, Cơ sở vật chất, Môi trường giáo dục, Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục. 
Năm 2017, tổng số mẫu khảo sát là 4359. Các bước chọn mẫu được tiến hành theo yêu cầu của phương pháp phân tầng nhiều giai đoạn. Phân phối mẫu theo đơn vị hành chính đảm bảo tính đại diện với 3 nhóm: Nhóm phát triển, nhóm trung bình và nhóm kém phát triển. Phân phối mẫu cũng đảm bảo yêu cầu về cấp học, ngành học và đơn vị trường học được khảo sát.
Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng
Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.