Sở GD&ĐT Hà Nội đình chỉ hoạt động 1 công ty tư vấn du học

Sở GD&ĐT Hà Nội đình chỉ hoạt động 1 công ty tư vấn du học

Lý do đình chỉ: Công ty TNHH tư vấn du học quốc tế Hồng Nhung không đảm bảo điều kiện để tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Cụ thể: không có nhân sự đủ tiêu chuẩn là tư vấn viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 107 Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Công ty TNHH tư vấn du học quốc tế Hồng Nhung tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không đúng với địa chỉ trong Giấy chứng nhận hoạt động số 11156/CN-SGD&ĐT ngày 14/12/2015 do Sở GD&ĐT Hà Nội cấp; không chấp hành việc báo cáo định kỳ hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định.

Thời hạn đình chỉ là 3 tháng kể từ ngày ký quyết định đình chỉ.

Công ty TNHH tư vấn du học quốc tế Hồng Nhung có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về tài chính, quyền lợi của cán bộ, nhân viên, du học sinh và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.