Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao

30/03/2019, 22:28 GMT+7 | Thời sự
Quý I/2019, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Ảnh minh họa.Quý I/2019, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Ảnh minh họa.

Liên quan đến tình hình đăng ký doanh nghiệp, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 3/2019, cả nước có 12.472 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 128,1 nghìn tỷ đồng, tăng 111,4% về số doanh nghiệp và tăng 33,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 153.700 người, tăng 174,1%.

Trong tháng, cả nước có 4.877 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 179,2% so với tháng trước; 1.373 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 51,4%; có 1.882 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 8,2%; 960 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 29,1%.

Tính chung quý I năm 2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 375,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 34,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Nếu tính cả 722,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong quý I năm 2019 là 1.098 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 15.050 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 78,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I/2019 lên hơn 43.500 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2019 là 317.600 người, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Baochinhphu.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm