Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đánh giá cao nhiều đề tài KHCN cấp quốc gia về giáo dục

GD&TĐ - Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Khoa học giáo dục năm 2019. Dự hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc và Lê Hải An. Tại hội nghị, bà Khiếu Thị Nhàn - Chánh văn phòng Chương trình của Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về khoa học giáo dục (sau đây gọi là Chương trình) - báo cáo về tình hình thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2018.  

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Khoa học giáo dục năm 2019
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Khoa học giáo dục năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ nhiệm Chương trình - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách, dự báo phát triển giáo dục trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI. Khởi động từ năm 2016, được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ,

Chương trình đã có sự phát triển mạnh mẽ; Đến nay đã có 50 đề tài nghiên cứu KHCN cấp quốc gia, trong đó 31 đề tài đã được cấp kinh phí thực hiện. Bộ trưởng đánh giá cao nhiều đề tài, trong đó có xây dựng hai dự thảo luật trình Quốc hội thông qua: Luật Giáo dục sửa đổi và Luật GD Đại học sửa đổi được Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao; đề tài xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29, đề tài về tự chủ đại học, về quy hoạch sắp xếp các trường sư phạm, đề tài về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV…

Trong quá trình triển khai, các nhóm đề tài không chỉ có những thuận lợi mà còn gặp phải rất nhiều khó khăn do độ rộng, mẫu khảo sát lớn, cùng với đó là cơ chế tài chính còn nhiều vướng mắc; Tuy nhiên, Bộ trưởng đánh giá các nhóm đề tài đã làm việc khoa học, kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Chương trình để có chỉ đạo hướng tháo gỡ, hoàn thành đề tài đúng tiến độ, chất lượng.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ ra nhiều bất cập, tồn tại để các đề tài cần khắc phục. Giao nhiệm vụ cho Chương trình trong năm 2019, Bộ trưởng yêu cầu: Các Vụ, Cục chức năng của Bộ, chủ nhiệm các đề tài rà soát nội dung, nhiệm vụ nằm trong đề tài để phối hợp nghiên cứu sao cho hiệu quả.

Chủ nhiệm đề tài tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đề xuất những vấn đề then chốt mang tính chiến lược của ngành để tư vấn cho bộ phận xây dựng dự thảo chiến lược quốc gia lĩnh vực giáo dục trong văn kiện Đại hội Khóa XIII của Đảng;

Trong công tác truyền thông, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài phải tăng cường hơn nữa công tác dự báo phát triển giáo dục gắn với nhiệm vụ đề tài, cùng với các vấn đề “nóng” để chia sẻ, định hướng dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ