Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sẽ xử lý nghiêm cán bộ vận động người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ

Hồng Đức - 13/05/2020, 10:25 GMT+7 | Thời sự
Người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.Người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Nội dung công điện nêu: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong những ngày qua, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phổ đã chủ động, khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt, niêm yết danh sách đối tượng thụ hưởng và tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân. 

Tuy nhiên, thông tin từ Tổng đài 111 (tổng đài hỗ trợ thông tin cho người dân gặp khó khăn do COVID-19) phản ánh: Có tình trạng ở một vài nơi trên địa bàn tỉnh được vận động không nhận kinh phí hỗ trợ, không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung như sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

Chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ. Xử lý nghiêm những trường họp vi phạm (nếu có). Đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn quản lý bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ cấp huyện, xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho người dân tại cơ sở, đảm bảo để người dân được tiếp cận đúng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Nguyễn Văn Mừng - 10:03 14/05/2020

    Vận động, quyên góp, ủng hộ...là truyền thống của dân tộc, việc rất nhân văn nhưng tổ chức, thực hiện thế nào để đảm bảo "vẻ đẹp" để tránh bị lợi dụng, thậm chí chỉ lợi dụng quảng cáo hình ảnh, uy tín của bản thân, đơn vị nhưng không phải TIỀN của mình, sai chức năng, lạm dụng thẩm quyền...Theo tôi nên có quy định, hướng dẫn. Tốt nhất là ai vận động thì vận động nhưng hoặc là kinh phí tự bỏ ra hoặc là giao cho MTTQVN là đơn vị phân bổ, trao tặng

Xem thêm

Xem thêm