Sẽ kiểm tra đột xuất các trường bị tố lạm thu ở Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -  Sở GD&ĐT Hoà Bình sẽ kiểm tra đột xuất một số trường học bị tố lạm thu khiến phụ huynh bức xúc. Thời gian kiểm tra trong 2 tháng 10 và 12.
Sở GD&ĐT Hoà Bình tổ chức kiểm tra các trường bị tố lạm thu.
Sở GD&ĐT Hoà Bình tổ chức kiểm tra các trường bị tố lạm thu.

Theo văn bản số 2662 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình, Sở sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác thu, chi các nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp trong năm học 2022-2023.

Thời điểm kiểm tra sẽ được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Theo đó, những đơn vị bị kiểm tra sẽ xây dựng báo cáo, đề cương kiểm tra, cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. Đồng thời, cử cán bộ làm việc với Đoàn theo đúng thành phần và thời gian quy định.

Việc Sở GD&ĐT Hòa Bình kiểm tra đột xuất sẽ đánh giá đúng thực chất công tác quản lý tài chính, thu, chi, nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Từ đó, phát hiện những tồn tại của đơn vị, kịp thời đôn đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giáo dục; biểu dương những nội dung thực hiện tốt, khắc phục và giải quyết dứt điểm hiện tượng lạm thu, quản lý sai quy định (kể cả các khoản thu thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh).

Cùng với đó, kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hòa Bình, phạm vi kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị, trường học có thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, báo chí và phương tiện thông tin truyền thông hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý. Qua đó, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề nóng liên quan đến trách nhiệm quản lý của thanh tra Sở.