Quy định mới về thanh tra chuyên ngành trong giáo dục

Quy định mới về thanh tra chuyên ngành trong giáo dục
Quy định mới về thanh tra chuyên ngành trong giáo dục ảnh 1

(GD&TĐ) - Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, thay thế Thông tư số 43 về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

Thông tư mới quy định cụ thể những nội dung thanh tra chuyên ngành đối với các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục ĐH, TCCN, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, hoạt động hợp tác đầu tư có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục.

Một số nội dung thanh tra cụ thể như: Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo dục. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; hoạt động liên kết đào tạo, mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục theo thẩm quyền; quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và đối với cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục; quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác; quản lý các hoạt động du học tự túc trên địa bàn....

Về thẩm quyền, Thanh tra Bộ thanh tra chuyên ngành đối với các Sở GD&ĐT; các ĐH; học viện, trường ĐH, viện, trường CĐ, trường TCCN, cơ sở giáo dục khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam.

Thanh tra sở: Thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường ĐH, học viện, viện, trường CĐ, trường TCCN (không bao gồm các cơ sở giáo dục ĐH, trường TCCN công lập của các Bộ, cơ quan ngang bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2014.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN