Quảng Bình kết luận thanh tra công tác tổ chức cán bộ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, từ ngày 24/2, Đoàn thanh tra của Sở đã tiến hành thanh tra tại một số trường trực thuộc. Đến nay, Sở GD&ĐT đã có kết luận thanh tra căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến giải trình của các trường.
Quảng Bình kết luận thanh tra công tác tổ chức cán bộ

Theo kết luận thanh tra, năm học 2015-2016, nhìn chung, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường thuộc Sở GD&ĐT cơ bản đảm bảo; cơ cấu đồng bộ; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ trên chuẩn ngày càng cao.

Tại các trường được thanh tra, các đơn vị đã xây dựng cơ cấu, vị trí việc làm đúng quy định. Ban Giám hiệu các trường đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, trực tiếp phụ trách các mặt, hoạt động giáo dục và các tổ chuyên môn liên quan; tham gia giảng dạy theo đúng quy định.

Các đơn vị cũng phân công, bố trí và sử dụng lao động cơ bản hợp lý, phù hợp tình hình thực tế nhà trường; những giáo viên có số tiết dạy chưa đủ số tiết tiêu chuẩn theo quy định được phân công kiêm nhiệm các công tác khác để đảm bảo tính công bằng trong định mức lao động, như: Giám thị, dạy nghề, hoạt động trong các Ban của nhà trường ...

Tuy nhiên, có trường do sụt giảm lớp nên dẫn đến dôi dư giáo viên, cơ cấu giáo viên một số bộ môn có sự bất hợp lý, đến nay chưa giải quyết được.

Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn của một số trường còn thấp. Một số đơn vị chưa quan tâm nhiều đến công tác bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chưa có chất lượng, việc lưu hồ sơ chưa đầy đủ…

Đoàn thanh tra kiến nghị, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá lại đội ngũ giáo viên để có kê hoạch tuyển dụng, tiếp nhận đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, tiết kiệm biên chế theo quy định. Phân công, bố trí công việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đúng cơ cấu vị trí việc làm, đúng chuyên ngành đào tạo.

Tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo chỉ đạo của Ngành; thực hiện đúng việc đánh giá xếp loại viên chức theo quy định hiện hành, đảm bảo đúng quy trình, gắn với chất lượng, hiệu quả công tác thực tế.

Đồng thời, quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động (hỗ trợ các ngày lễ, tết, tiền lương tăng thêm...), quan tâm chế độ nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.