#phòng chống Covid-19 trong trường học

53 kết quả phù hợp

"Đi chợ giúp bạn" - một chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn nhiễm Covid-19 tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nỗi lòng sinh viên F0 xa nhà

GD&TĐ - Sinh viên nhiễm Covid-19 trong hoàn cảnh xa nhà, thuê trọ luôn gặp nhiều khó khăn, cần sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời