Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc quyết định thành lập các tiểu ban là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 53 thành viên, được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030); xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một văn kiện rất quan trọng của Đại hội. Vì vậy, đòi hỏi các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập và các bộ phận giúp việc cần tập trung trí tuệ, thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề được Trung ương giao.

Theo Thủ tướng, từ nay đến Đại hội XIV, Tiểu ban có nhiều công việc, bao gồm cả tổng kết, đánh giá kỹ thực tiễn đất nước, đặc biệt là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Nêu ra các tồn tại, hạn chế, bất cập để khắc phục, tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra những định hướng cho phát triển đất nước đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng).

Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban sẽ thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng gồm:

Xác định việc hình thành các cơ quan, bộ phận giúp việc; dự kiến phân công các thành viên tham gia các khối công việc; quyết định thành lập Thường trực Tiểu ban, Tổ biên tập và bộ phận giúp việc;

Trao đổi thống nhất các quy chế làm việc của Tiểu ban, của Tổ biên tập, cũng như lộ trình, kế hoạch thực hiện các công việc, nhiệm vụ của Tiểu ban.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ