rssheader

26/02/2021

Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở “ôm đất vàng” để hoang, cấp Trung ương xin giữ

Long Anh - 22/11/2020, 18:45 GMT+07 | Giáo dục pháp luật
Trụ sở TAND Phúc Yên cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trụ sở TAND Phúc Yên cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trụ sở Trung ương “ôm đất” địa phương

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở “ôm đất vàng” để hoang”, ngày 11/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 8500/UBND-KT3. Theo nội dung văn bản, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật tài sản công là trụ sở nhà đất. Tham mưu, chỉ đạo hoàn chỉnh để UBND tỉnh sắp xếp xử lý lại.

Ngoài trụ sở cũ của Tòa án Nhân dân Phúc Yên, VKSND Phúc Yên và Yên Lạc nêu trong bài viết trước thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn nhiều tài sản công, dôi dư chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Báo cáo kết quả rà soát cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30/6/2020 của Sở Tài chính gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Đối với trụ sở 18 đội thuế xã, phường, thị trấn thuộc chi cục thuế huyện, thành phố, tổng diện tích 5.202,9 m2.

Cục Thuế tỉnh đã có Văn bản số 8495/CT-VP ngày 7/10/2019 gửi Tổng cục Thuế về việc báo cáo, đề xuất và xin ý kiến về phương án xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc không còn nhu cầu sử dụng. Đến nay, Tổng cục Thuế chưa có văn bản trả lời.

Bên cạnh đó, trụ sở của Chi cục Thuế huyện Lập Thạch cũ (ngã 4 - thị trấn Lập Thạch) có diện tích 1.976 m2, ngày 27/8/2013 UBND tỉnh có Quyết định số 2295/QĐUBND về thu hồi đất đã giao cho Chi cục Thuế huyện Lập Thạch tại thị trấn Lập Thạch để giao cho UBND huyện Lập Thạch quản lý.

Ngày 5/11/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 8746/UBND–KT3 báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc thanh lý, điều chuyển tài sản tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Lập Thạch (cũ) về địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. Đến nay chưa có văn bản trả lời của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Hai tài sản dôi dư là trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên cũ (khu phố 1, thị trấn Hương Canh) có diện tích 580 m2 và khu nhà, đất của Học viện Tài chính cũ (phường Trưng Nhị), diện tích 5.015,1 m2 đến nay không còn sử dụng, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc có kiến nghị để các cơ quan xem xét bàn giao tài sản về địa phương quản lý.

Việc tài sản dôi dư là nhà, đất khi không còn sử dụng nhưng chậm bàn giao có thể gây lãng phí nguồn lực lớn. Do đó, việc “đốc thúc” của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối với các sở, ngành liên quan tại Văn bản số 8500 là hết sức cần thiết để những tài sản, đất đai này sớm phát huy tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. 

Trụ sở BHXH Vĩnh Phúc sau khoảng thời gian ngắn không sử dụng đã hiện rõ sự xuống cấp.

Kiến nghị xử lý, đấu giá

Trong số các tài sản dôi dư là trụ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh, đáng chú ý là trụ sở của 3 TAND cũ gồm: TAND thành phố Phúc Yên (diện tích 651,7 m2), TAND huyện Vĩnh Tường (diện tích 875 m2), TAND tỉnh Vĩnh Phúc (phường Hội Hợp) diện tích 651,7 m2. Các cơ quan trên đã được cấp đất để xây dựng trụ sở mới, tuy nhiên, TAND tối cao đề nghị giữ lại tài sản để bán đấu giá.

Quan điểm của TAND tối cao không nhận được sự đồng ý của các cơ quan chuyên môn tỉnh Vĩnh Phúc như Sở Tài chính, Xây dựng, TN&MT. Các cơ quan này đề nghị TAND tối cao bàn giao tài sản về địa phương quản lý.

Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2903/BTC-QLCS ngày 14/3/2019 gửi TAND tối cao về việc xử lý nhà, đất dôi dư của TAND tối cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với trụ sở VKSND huyện Yên Lạc (cũ) tại thị trấn Yên Lạc có diện tích 1.104 m2, ngày 19/04/2017 Bộ Tài chính có Quyết định số 688/QĐBTC về điều chuyển cơ sở nhà đất cho tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Ngày 13/3/2020, Sở Tài chính có Tờ trình số 163/TTr-STC về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản gắn với thuê quyền sử dụng đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc và Tờ trình số 164/TTr-STC ngày 16/3/2020 về việc bán tài sản gắn liền với thuê quyền sử dụng đất trụ sở VKSND huyện Yên Lạc.

Đến nay chưa có quyết định phê duyệt. Sau khi có quyết định bán tài sản và phê duyệt phương án đấu giá, Sở Tài chính sẽ thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Riêng đối với trụ sở VKSND thành phố Phúc Yên có diện tích là 310,6 m2. Ngày 19/4/2017, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 688 về điều chuyển cơ sở nhà đất cho tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Ngày 19/10/2019 Sở Tài chính có Văn bản số 1949/STC-QLG đề nghị UBND thành phố Phúc Yên điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện đấu giá.

Được biết, UBND thành phố Phúc Yên đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, sau khi hoàn tất, tài sản này cũng sẽ được bán đấu giá theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm