rssheader

21/09/2021

Thu tiền của GV trong bồi dưỡng thường xuyên tại Lạng Sơn: Điều chỉnh việc vì “không phù hợp”

Thanh An - 23/07/2021, 14:13 GMT+07 | Giáo dục pháp luật
Thu tiền của GV trong bồi dưỡng thường xuyên tại Lạng Sơn: Điều chỉnh việc vì “không phù hợp”

Giáo viên mầm non phải nộp tiền bồi dưỡng thường xuyên

Vừa qua, Sở GD&ĐT Lạng Sơn giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV) các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Theo nội dung thông báo của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021, mức kinh phí là 835.000 đồng/học viên; nguồn kinh phí thực hiện theo Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn nêu: Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên đối với CBQL, GV thuộc các cơ sở giáo dục công lập được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ sở giáo dục quan tâm bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số phòng GD&ĐT lại thu 100% chi phí bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 của GV mầm non. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Lạng Sơn), việc thu tiền của GV được thực hiện tại một số địa phương như Bình Gia, Chi Lăng…

Nhiều GV băn khoăn và cho rằng điều này không hợp lý, bởi cùng là bồi dưỡng thường xuyên nhưng cấp tiểu học và THCS không phải nộp kinh phí. Hơn nữa, những năm học trước, GV mầm non cũng không phải nộp kinh phí cho công việc này.

Điều chỉnh vì “không phù hợp”

Văn bản của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021.

Trả lời Báo Giáo dục và Thời đại về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 5/4/2021 về việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV ngành GD-ĐT.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ sở giáo dục quan tâm bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL theo quy định. Sở GD&ĐT cũng có Văn bản số 1811/SGDĐT-GDTXCN ngày 17/6/2021 về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV ngành Giáo dục, trong đó đề nghị phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV theo quy định.

Tuy nhiên qua nắm bắt, một số phòng GD&ĐT thu 100% chi phí bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 của GV mầm non. Cách làm trên không phù hợp với Điều 16 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT (trách nhiệm của phòng GD&ĐT: Tham mưu với UBND cấp huyện về nguồn kinh phí bồi dưỡng thường xuyên và các điều kiện liên quan phục vụ công tác này theo quy định.

Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ nguồn khác theo quy định của pháp luật nếu có) và quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/2/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật).

Trao đổi về hướng giải quyết, điều chỉnh trong việc này, ông Hoàng Quốc Tuấn cho biết: “Sau khi nắm bắt được thông tin, sở GD&ĐT đã khẩn trương trao đổi với lãnh đạo các phòng GD&ĐT, đề nghị lãnh đạo các phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND huyện, thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ CBQL, GV mầm non trong công tác bồi dưỡng thường xuyên và chỉ đạo các cơ sở giáo dục hỗ trợ tối đa cho GV.

Đồng thời ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với sở GD&ĐT trong việc chỉ đạo các phòng GD&ĐT triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên; quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ CBQL, GV triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chúng tôi cũng đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn rà soát lại mức dự kiến kinh phí tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm tối đa các mục chi, tăng cường tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để giảm chi phí tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên”.

Đến nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên) đã rà soát lại và có những điều chỉnh về mức kinh phí. Ông Phùng Quý Sơn, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Trong quá trình thực hiện, việc bồi dưỡng chủ yếu chuyển sang phương thức trực tuyến, chúng tôi đã rà soát và tính toán lại, điều chỉnh mức kinh phí xuống còn 580.000 đồng/học viên. Sau khi được thẩm định mức này, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm