rssheader

26/11/2020

Thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

02/05/2019, 21:58 GMT+07 | Pháp luật
Thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình
Thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia
 Khu LHTTQG Mỹ Đình tiến hành cho thuê đất không qua đấu giá và có nhiều vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: internet.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Theo quyết định thanh tra, thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2018; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc. 

Đoàn Thanh tra do ông Ngô Đình Long - thanh tra viên chính, Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm giao Vụ trưởng Vụ III chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn quy định, xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

Theo thanhtra.com.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm