Ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Trong năm học mới, các nhà trường cần có giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài.
Học sinh Hà Nội trong ngày khai giảng
Học sinh Hà Nội trong ngày khai giảng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với ngành Giáo dục Thủ đô thực hiện tốt chủ đề năm học 2022-2023: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, thị xã tổ chức, chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1112/CT-GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vừa học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng, phù hợp trong tình huống cụ thể của dịch Covid-19; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn học, phòng, chống dịch bệnh và tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết vấn đề thiếu không gian sinh hoạt thể thao ở các trường học tại khu vực nội thành; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường.

Chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo cho người học, nâng cao thể lực và tầm vóc học sinh Hà Nội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; có giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài.

Liên quan đến vấn đề giáo viên, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định.

Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; bố trí đủ giáo viên dạy các môn ngoại ngữ và tin học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 3.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đúng yêu cầu đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ