Ô nhiễm dược phẩm tại các con sông

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới đã xem xét 258 con sông trên toàn cầu, bao gồm sông Thames ở London và sông Amazon ở Brazil.
Ô nhiễm dược phẩm tại các con sông

Qua đó, nhằm xác định sự hiện diện của 61 loại dược phẩm ở sông, như carbamazepine, metformin và caffeine. Các nhà nghiên cứu phát hiện, dược phẩm đang làm ô nhiễm nguồn nước trên mọi lục địa.

Ngoài ra, mức độ ô nhiễm dược phẩm cao liên quan đến các vùng có độ tuổi trung bình, cũng như tỷ lệ thất nghiệp và nghèo cao. Hoạt động liên quan đến mức độ ô nhiễm dược phẩm cao nhất bao gồm: Đổ rác dọc các bờ sông, cơ sở hạ tầng nước thải và sản xuất dược phẩm không đầy đủ, đổ các chất cặn bã của bể tự hoại xuống sông.

Theo Science Daily