NÓNG 247| Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp xã giao Đại sứ Mexico và Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam

GD&TĐ -  Chiều 25/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có 2 buổi tiếp xã giao với Đại sứ Mexico tại Việt Nam và Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam.