Ninh Bình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2019

Ninh Bình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2019

Theo đó, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho 5 loại đề thi được thực hiện đối với các trường THPT công lập và các phòng GD&ĐT (giao cho trường THCS trực thuộc) thuộc các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Đối với các phòng GD&ĐT, xây dựng cho 3 loại đề thi: Đề thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh; đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT (bài thi đại trà); đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT (bài thi môn chuyên).

Các trường THPT công lập xây dựng cho 3 loại đề thi: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT (bài thi môn chuyên); đề thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh; đề thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh.

Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ cho các cộng tác viên được chọn cử tham gia công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT để biên soạn các đề thi đề xuất; chọn cử người thẩm định, phản biện đề thi và hướng dẫn chấm; ghi đĩa, niêm phong đề thi và hướng dẫn chấm (bản in) theo từng chủng loại đề thi và gửi về Sở GD&ĐT theo quy định.

Cấu trúc đề thi của Sở GD&ĐT chỉ dùng để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, không phải là cấu trúc đề thi đối với các kỳ thi chính thức của tỉnh Ninh Bình.

Đối với cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, Sở GD&ĐT lưu ý nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi dùng để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT theo từng bộ môn, chủng loại đề thi. Nghiên cứu nội dung chương trình; biên soạn các câu hỏi, bài tập đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao đưa vào đề thi; chú trọng tính sáng tạo, nội dung đổi mới phù hợp với các hình thức thi hiện hành đối với từng loại đề thi.

Sở lưu ý không sao chép các câu hỏi, đề thi đã dùng trong các kỳ thi của tỉnh Ninh Bình; các đề thi đã có trên internet. Nếu tham khảo một phần trong sách, báo, tạp chí khoa học, website,…thì trích dẫn rõ nguồn tham khảo. Hoàn thiện đề thi, hướng dẫn chấm sau khi được người thẩm định, phản biện góp ý; ký xác nhận và nộp về cho thủ trưởng đơn vị theo quy định.

Đối với cán bộ, giáo viên được giao thẩm định phản biện đề thi, hướng dẫn chấm tại đơn vị: Nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi dùng để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT theo từng bộ môn, chủng loại đề thi. Đọc, thẩm định và phản biện đề thi, hướng dẫn chấm được đơn vị giao nhiệm vụ để người xây dựng đề thi chỉnh sửa đề thi, hướng dẫn chấm; cùng tham gia ký xác nhận theo quy định.

Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' được tổ chức thường niên từ năm 2022. Ảnh: Bình Thanh

Sắc màu cuộc sống từ con mắt trẻ thơ

GD&TĐ - Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' vừa được Alfred Nobel School phối hợp với Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam tổ chức.
Nghi thức đốt hạc giấy tại chùa Daisho-in.Origami vì hòa bình ở Hiroshima 2.

Origami vì hòa bình ở Hiroshima

GD&TĐ - Theo một truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản, người nào gấp được một nghìn hạc giấy Origami thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.