Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ninh Bình thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Lập Phương - 06/01/2018, 08:58 GMT+7 | Trao đổi
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: Các nội dung theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; Qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, tập trung vào các nội dung sau:

Điều kiện thành lập; thẩm quyền thành lập; hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập và cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Giáo viên, nhân viên và trẻ em; Điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; an toàn về tính mạng, thể chất, tinh thần cho trẻ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố báo cáo với UBND huyện, thành phố về kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT;

Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT tới các xã (phường, thị trấn) có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo địa bàn phân cấp quản lý;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập xây dựng báo cáo; chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo qui định để làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ có liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra; xong trước ngày 15/01/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm