Ninh Bình: Bồi dưỡng sử dụng SGK tiếng Anh lớp 1 năm học 2020-2021

Ninh Bình: Bồi dưỡng sử dụng SGK tiếng Anh lớp 1 năm học 2020-2021

Tham gia bồi dưỡng, học viên được nghe giảng viên là chuyên gia của các nhà xuất bản giới thiệu tổng quan, giá trị cốt lõi, ý tưởng tiếp cận, cấu trúc, đơn vị bài học của bộ sách, phân phối chương trình, học liệu hỗ trợ GV, cha mẹ HS và HS khi sử dụng bộ sách;

Mặt khác, các chuyên gia cũng hướng dẫn kĩ thuật, cách thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp đặc điểm lứa tuổi, phù hợp tư duy ngôn ngữ của trẻ, dạy tiếng Anh qua kể chuyện; được xem bài giảng mẫu, thực hành soạn giảng, dạy demo…

Cùng đó các học viên sẽ trao đổi, thảo luận và nghe phản hồi của giảng viên, đơn vị phát hành sách về việc khai thác tài nguyên kèm các bộ SGK, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá.

Kết thúc lớp bồi dưỡng trực tiếp, học viên tham gia sẽ làm khảo sát đánh giá kết quả và cùng với việc tham gia bồi dưỡng trực tuyến, sẽ tiếp tục tự nghiên cứu về SGK, tài liệu hướng dẫn sử dụng SGK, các bài dạy mẫu, các học liệu bổ trợ liên quan để dạy học môn Tiếng Anh cho HS lớp 1 năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo đạt hiệu quả.

Được biết, vào ngày 9/7/2020 lớp bồi dưỡng sử dụng sách Macmillan Next Move cũng được Sở GD&ĐT Ninh Bình tổ chức tiếp tục tại Trường tiểu học Ninh Giang huyện Hoa Lư (một trong những trường tiểu học lựa chọn sử dụng bộ sách trong năm học 2020-2021).