Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ

Các con rất nghe lời, ăn hết nửa chỗ chuối, sắp xếp giày dép gọn gàng... nhưng theo cách mà bố mẹ không tưởng tượng nổi.
Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ
Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 1Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 2Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 3Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 4Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 5Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 6Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 7Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 8Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 9Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 10Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 11Những tình huống nghe lời oái oăm của con nhỏ  ảnh 12
Theo Vnexpress.net