Những nghị quyết quan trọng nào sắp được Quốc hội biểu quyết thông qua?

Theo chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, ngày 24/6, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trong phiên họp này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. 
Những nghị quyết quan trọng nào sắp được Quốc hội biểu quyết thông qua?

Trong đó có các nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; Về giám sát chuyên đề... 

Ngày 23/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tập trung tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Các đại biểu cũng sẽ thảo luận hai dự án luật là: Đầu tư (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Theo qdnd.vn
Ảnh minh họa/INT

Có truy được đến cùng?

GD&TĐ - Hết chuyện lừa học sinh cấp cứu, giờ đến thông báo nợ tiền hàng. Không biết bọn ma cô sẽ chuyển sang trò gì nữa với các em 'đầu xanh tuổi trẻ' đây?