Những hình ảnh cực độc

Cửa hàng sử dụng luật rừng với khách, cắt tóc theo bản đồ đất nước Việt Nam, panô chào mừng chuyển ngữ sai...
Những hình ảnh cực độc
Cảnh báo này liệu có đủ sức thuyết phục.

Cảnh báo này liệu có đủ sức thuyết phục.

Những hình ảnh cực độc  ảnh 2
Sự kết hợp giữa bình và cây.

Sự kết hợp giữa bình và cây.

Những hình ảnh cực độc  ảnh 4
Panô chào mừng trái ngược nhau giữa hai thứ tiếng.

Panô chào mừng trái ngược nhau giữa hai thứ tiếng.

Giải pháp tốt nhất là nên ngồi xuống.

Giải pháp tốt nhất là nên ngồi xuống.

Đội hai mũ cho chắc.

Đội hai mũ cho chắc.

Ở đây có dùng luật rừng.

Ở đây có dùng luật rừng.

Sâu cỡ này thì sao lội được.

Sâu cỡ này thì sao lội được.

Biển tên ngõ dành cho những người có chiều cao khiêm tốn.

Biển tên ngõ dành cho những người có chiều cao khiêm tốn.

Tình yêu với đất nước.

Tình yêu với đất nước.

Theo Vnexpress.net