Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh

“Nếu ai nói rằng người đó không ham tiền, bạn đừng tin, vì người đó là con người sống rất giả tạo…” – Ngọc Trinh nói.
Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh
Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 1Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 2Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 3Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 4Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 5Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 6Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 7Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 8Những câu nói kinh điển về tiền bạc của Ngọc Trinh ảnh 9
Theo Người đưa tin