Những ảnh hài hước trong ngày

GD&TĐ - Ta đâu có say, mấy cái xe khó bảo, nằm nhờ chút nha, đừng hành hạ tôi nữa, sợ gì mưa gió, đã hỏi tôi chưa... là những hình ảnh có thể khiến chúng ta bật cười.
Những ảnh hài hước trong ngày
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 1
 Ta đâu có say.
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 2
Mấy cái xe khó bảo...
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 3
Nằm nhờ chút nha. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 4
Đừng hành hạ tôi nữa. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 5
Sợ gì mưa gió. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 6
Đã hỏi tôi chưa. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 7
Đám cưới về trên làng quê. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 8
Khi tôi cô đơn. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 9
Hết hồn. 
Những ảnh hài hước trong ngày ảnh 10
Tưởng ngon ăn...